• Fijne sfeer
  • Persoonlijke aandacht
  • Ruim aanbod

Sport regelement

Sportreglement

• Ieder lid van Njoy Fitness onderwerpt zich automatisch en onvoorwaardelijk aan de bepalingen van dit reglement.
• Minimale leeftijd in de avond is 16 jaar.
• Het is in de gehele fitnessclub ten strengste verboden te roken.
• Sporttassen e.d. zijn verboden in de sportruimtes en dienen in de daarvoor bestemde lockers in de
kleedkamers gezet te worden.
• In de sportruimtes is het dragen van schone
sportkleding/schoenen verplicht. Geen afgevende zolen.
• Met buitenschoenen is het verboden de sportruimtes te betreden.
• Drank en/of etenswaren mogen alleen in de ontspanningsruimte van het centrum worden
genuttigd.
• Bij ieder bezoek aan de club dient men zich te registreren.
• Het lidmaatschap is persoonsgebonden.
• Het gebruik van een handdoek op de toestellen is verplicht.
• Leden bezorgen elkaar op geen enkele manier overlast.
• Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het consulteren van een arts voor zij een trainingsprogramma starten.
• Njoy Fitness is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van eigendommen van haar leden.
• Leden gebruiken de faciliteiten op eigen risico en Njoy Fitness erkend geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de faciliteiten.
• Het management mag zonder opgaaf van redenen personen de toegang weigeren.
• Njoy Fitness houdt zich het recht voor om het totaal aantal ingeschrevenen te beperken, evenals het wijzigen van openingstijden, lesindeling en tarieven.
• Vaste termijn (jaar) lidmaatschappen kunnen tijdens de contractperiode stopgezet worden tegen een slaaptarief van € 12,50 per periode. Dit kan voor maximaal 2 periodes per jaar, uw contractperiode wordt echter wel verlengd met de stopgezette periode. Stopzetting gaat in vanaf het moment van melding en kan niet met terugwerkende kracht.
• Wijzigingen in en/of opzegging van uw lidmaatschap kunnen tot het einde van de periode doorgegeven worden, wil het de aankomende periode in werking gezet kunnen worden. Dit kan alleen persoonlijk in de club middels het ledenserviceformulier. Alle wijzigingen in en/of opzeggingen na afloop van een periode kunnen na de daaropvolgende periode in werking worden gezet.
• Opzegging van uw lidmaatschap kan alleen persoonlijk in de club middels het ledenservice formulier dat verkrijgbaar is aan de receptie van Njoy Fitness. Indien u opzegt, geldt uw lopende contract eindperiode als laatste trainingsdag en betaaldag. U dient rekening te houden met een opzegtermijn van tenminste één periode (4 weken) en de einddatum van een eventueel lopend contract. Na opzegging van uw lidmaatschap kunt u geen aanspraak maken op eerder betaalde inschrijfgelden, contributies of enig andere tegoeden.
• Naast dit sportreglement zijn er nog Algemene Voorwaarden van kracht, die u terugvindt achterop het Aanmeldingsformulier en op de website van Njoy Fitness.

Fitness/Cardio:
• Minimale leeftijd in de avond is 16 jaar.
• Nieuwe fitness/cardioleden raden wij aan om minimaal 1 introductietraining te volgen. U kunt dan gebruik maken van ons startpakket.
• Leden dienen de losse trainingsapparatuur na gebruik op te ruimen en de toestellen, die door haar/zijn gebruik vuil/nat zijn geworden, schoon en droog achter te laten.
• Voor de heren is het verboden om shirts zonder mouwen te dragen in de fitnessruimte.
• Het circuit is op bepaalde tijden speciaal gereserveerd voor groepsinstructie.
• Gebruik mobiele telefoons niet toegestaan in de sportruimtes anders dan alleen voor schema’s en verdere informatie.
• Het dragen van een hoofddeksel is niet toegestaan.

Groepslessen:
• Minimale leeftijd in de avond is 16 jaar.
• Alle groepslessen dienen via de Njoy Fitness App worden gereserveerd.
• Personen die op de dag nog geen sportlessen hebben gevolgd gaan voor op de mensen die wel al
een les hebben gevolgd
• U hoeft geen introductietraining te volgen voor een groepsles. Vraag wel advies welke les het meest geschikt voor u is.
• Laat spullen die u niet gebruikt niet op de aerobicvloer rondslingeren.
• I.v.m. de hygiëne dient u voor tijdens de spinninglessen 2 handdoeken mee te nemen.
• Laat de aerobicsvloer altijd schoon en droog achter na gebruik.
• Het dragen van een hoofddeksel is niet toegestaan.

Voor uw veiligheid (en dat van anderen):
• Doe altijd een goede warming-up voordat u gaat sporten.
• Houdt u aan de instructies en aanwijzingen van het bevoegde personeel.
• Onthoud: plezier in/tijdens het sporten is alleen verantwoord wanneer de veiligheid gewaarborgd is.